A képzésről

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Nagyvállalati informatikai rendszerüzemeltető szakirányú továbbképzési szak

Postgraduate Specialist Training Course in IT Systems Administrator Specialized for Large Enterprises

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Nagyvállalati informatikai rendszerüzemeltető specialista

IT Systems Administrator Specialist

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe

Informatikai képzési terület

4. A felvétel feltétele

Alapszakon szerzett oklevél a műszaki, informatikai, gazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, agrár képzési területen. Mivel a legmodernebb képzési anyagokból dolgozunk, ezért elengedhetetlen a szakmai anyagok olvasásához szükséges angol nyelvismeret.

5. A képzési idő

A képzési idő: 2 félév.

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.

7. A képzés célja

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és a gazdaság különböző területein tevékenykedő nagyvállalatok informatikai rendszereinek hatékony és fenntartható üzemeltetésére.

A nagyvállalati informatikai rendszerüzemeltető specialista szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a nagyvállalati környezetekben széles körben használt informatikai technológiák és rendszerek telepítésére, konfigurációs beállításainak megadására, az erőforrások hatékony kihasználásával történő üzemeltetésére, valamint az esetlegesen felmerülő problémák érzékelésére és elhárítására, az elvégzett tevékenységek adekvát dokumentálására és kommunikációjára. A nemzetközi szakmai követelményeknek is megfelelően felkészített végzettek ismerik az elérhető legjobb módszereket és megoldásokat az informatikai rendszerek üzemeltetésének területén.

A szakképzettség az ipar és a gazdaság csaknem minden területén hasznosítható. Alkalmazható többek között felelős IT üzemeltetésvezetői, hálózati, rendszer- és szerverüzemeltetői munkakörökben. 

8. A képzési díja

A képzés díja: 300 000 Ft / félév.